The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To erhan1958: Teşekkür ederim. (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=841743)

ertankamaci 11-24-2010 06:01 PM

To erhan1958: Teşekkür ederim.
 
Merhaba,

Demre, pek de ilgilenilmeyen doğasıyla muhteşem bir mekan. Uluslararası düzeyde kuş cenneti olarak belirlenmiş bu alanda pet şişelerin, naylon torbaların varlığı çok üzücü. Bu duyarsızlıkla tamamen yok olmadan yörenin ne kadar fotoğrafını çekip belgeleyebilirsem o kadar mutlu olacağım.

Beğeninize ve ilginize teşekkür ederim.

Saygılarımla.
Ertan


All times are GMT. The time now is 06:21 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.