The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To cagla: Tekrar merhaba (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=775537)

ertankamaci 09-14-2009 06:40 PM

To cagla: Tekrar merhaba
 
Çağla Hanım,
İlginiz ve bu ilginizi yorumunuzla aktardığınız için tekrar tekrar teşekkür ederim.
Aslında, belki de fotoğrafta net olarak görülemeyen en önemli ayrıntı, dansözün teni için beyaz, elbisesi için damarlı gri olmak üzere iki ayrı mermerin kullanılmış olması. Bu iki farklı malzemeyi bu şekilde işlemek ve biraraya getirmek... Bunu da o zamanların şartlarında yapmak... Karşısına geçip de büyülenmemek elde değil. Bu arada, Antalya Müzesi'nin etkiyi artıran başarılı ışıklandırmasının hakkını da yememeliyim.

Saygılarımla.
Ertan


All times are GMT. The time now is 06:45 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.