The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To cagla: Merhaba (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=775310)

ertankamaci 09-13-2009 08:30 PM

To cagla: Merhaba
 
Fotoğraflarımı takip ettiğiniz, beğendiğiniz ve -tabii ki- yorumladığınız için çok teşekkür ederim. Müze ve tarihi mekanlarla ilgili fotoğraflarım benim için çok anlam taşıyor. Dolayısıyla, tarafınızca beğenilmeleri de beni çok mutlu ediyor.
Tekrar teşekkür ederim.
Saygılarımla.


All times are GMT. The time now is 03:50 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.