To Miguel82: Miguel82

  • Pozdrav.
    Srbija je zemlja sa dugom tradicijom vinogradarstva, dobrih vina i rakija.
    Paja.