To Fis2: Fis2

  • Pozdrav.
    Godisnje doba je zima i grejanje, drva su aktuelna kao sirovina.
    Paja.