Zdjęcia

Photographer's Note

Kościół pw. Św. Andrzeja z I. poł. XVl w.; jednonawowy, konstrukcji zrębowej, pokryty gontem; wnętrze: malowidła z XVl–XVlll w., chrzcielnica z XVI w. Kościół drewniany, późnogotycki. Izbicowa wieża konstrukcji słupowo-ramowej zwieńczona jest hełmem ostrosłupowym. Pod wieżą znajduje się kruchta.
Nawa i prezbiterium otoczone są otwartymi sobotami. Wnętrze świątyni nakryte jest stropami.
Na stropach i ścianach zachowały się fragmenty malowideł z XVI, XVII i XVIII w. Do najcenniejszych zabytków wyposażenia należą: kamienna chrzcielnica z herbem Fogelweder z początku XVI w., płyta nagrobna Samuela Betmana z 1576 r., manierystyczny ołtarz św. Karola Boromeusza z lat 1645–1647, rokokowy ołtarz główny i ambona w kształcie łodzi z 2. połowy XVIII w.
Izbicę nadwieszono na wieży, w podziemiach złożono szczątki przedstawicieli znacznych rodów władających okolicą.
Od czasu wybudowania w 1907 r. nowego murowanego kościoła w Osieku, drewniana świątynia nie jest użytkowana. Kościół otaczają pomnikowe dęby liczące ponad 500 lat - dla ochrony przed wiatrami halnymi.


Na zdjęciu figura z przykościelnego cmentarza

Nobody oznaczył to zdjęcie jeko użyteczne

Photo Information
Viewed: 2750
Points: 38
Discussions
Additional Photos by Lukasz Oborzelski (jajko) Gold Star Critiquer/Silver Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 201 W: 46 N: 97] (775)
View More Pictures
explore TREKEARTH