Zdjęcia

Photographer's Note

Pa³ac w Boryni wybudowany zosta³ w drugiej po³owie XVIII wieku, najprawdopodobniej w 1781roku, w stylu klasycystycznym z wp³ywami pó¼nego baroku i usytuowany zosta³ na niewielkim wzniesieniu dominuj±cym jednak nad okolic±.

Pa³ac wraz z otaczaj±cym go zespo³em zieleni parkowej, na któr± sk³adaj± siê m.in. sze¶æsetletni d±b szypu³kowy stanowi±cy pomnik przyrody, klony czy robinie, wpisany jest do rejestru zabytków

Nobody oznaczył to zdjęcie jeko użyteczne

Photo Information
 • Copyright: jan Vent (Janusz1974) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 210 W: 0 N: 148] (1561)
 • Genre: Miejsca
 • Medium: Kolorowe
 • Date Taken: 2014-01-31
 • Categories: Zamki
 • Camera: Nikon D40X
 • Naświetlenie: f/6.3, 15 sekund
 • More Photo Info: view
 • Wersja zdjęcia: Oryginalna wersja
 • Date Submitted: 2014-02-02 3:28
Viewed: 1374
Points: 18
Discussions
 • None
Additional Photos by jan Vent (Janusz1974) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 210 W: 0 N: 148] (1561)
 • Splitsko-Dalmatinska photo
  #
 • Splitsko-Dalmatinska photo
  #
 • Splitsko-Dalmatinska photo
  #
View More Pictures
explore TREKEARTH