The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To holmertz: holmertz (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=973245)

pajaran 01-22-2022 07:53 AM

To holmertz: holmertz
 
Pozdrav.
Komsija voli starine i napravio je mali muzej u prostoriji, koja se nalazi u njegovom dvorostu.
Komsija je dobar majstor za pravljenje vina i rakije.
Paja


All times are GMT. The time now is 10:22 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.