The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To boka: re (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=874604)

DarkoG 01-17-2012 02:12 PM

To boka: re
 
Bok Igore

Pravi razlog zašto ne možeš postavljati kritike i davati bodove leži u pravilu koje su postavili (a to je da kritika mora biti konstruktivna i da ne može biti u stilu "Lijepa fotografija" ili "lijepi pejsaž krasnih boja" itd.) i njihovim moderatorima koji ne znaju misliti svojim glavama i postali su prerevni u nastojanju da pronađu one koji krše ta pravila. Iako sam im ukazivao na ograničenost takvog ponašanja, (šta reči za izvrsnu fotografiju osim "lijepo" "dobro" krasno itd. Kakva je svrha u kritiziranju odličnog rada koji zaslužuje samo pohvale.) u njihove ograničene mozgove to ne ulazi, a očito zamišljaju i da su nekakvi svemočnici koji mogu ljude ograničavati i određivati im kako da iskazuju svoje stavove prema postavljenim fotkama.
Izgubili su zbog toga mnogo kvalitetnih autora i sve ih više gube.

Pozdrav Darko
P.S
Ako želiš možeš dalje pratiti moje fotke na: www.eyefetch.com (biti će mi drago ako se tamo sretnemo) ili na mom sajtu
www.wix.com/darkog1950/dgphoto


All times are GMT. The time now is 12:12 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.