The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Tezic: Çok teşekkür ederim. (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=209816)

BiRiNARES 03-23-2006 07:36 PM

To Tezic: Çok teşekkür ederim.
 
yazdıklarınız benim çok çok önemli.Ben 4 yıldır doğa ile başbaşayım.Fotoğraf da bana yardımcı olan HOZEL e (Halil Özcan Özel)tşk borcluyum.Şu an asker..Sağlıkla 31 mart da yani bir hafta sonra terhis oluyor.Çanakkale doğası beni büyülüyor.Elimden geldikce yansıtmya paylaşmaya çalışıyorum..
Şu bir gercektir.Elde var Sevgi..O da hepimize yeter ve artar.
Güzel yorumun beni duygulandırdı.biraz uzun yazdım galiba.Ama sizler herşeye güzel şeye layıksınız.Sanatseverler güzel insanlardır.
Sevgi ve saygılarımla...
Latif


All times are GMT. The time now is 05:26 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.