The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To muratcaloglu: büst (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=607128)

erdo 04-17-2008 01:59 PM

To muratcaloglu: büst
 
sağolasın, o bir büst değil dev bir heykel ,evden büyük yani, küçük teknede geçerken olan bir şey. Amerikaya gideceğini biliyorumda, yanında kameran ve herhalikarda internet olacaktır diye düşünüyorum. Dostum çok alıştım şimdi seni her gün hissetmeye zor gelir artık. Sağolasın.
Erdogan


All times are GMT. The time now is 06:04 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.