The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To jontevanessen: Leeg Theatron (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=568401)

Liekje 01-25-2008 06:26 PM

To jontevanessen: Leeg Theatron
 
Hi Jonte,

Volgens mij had ik geluk en was het pauze of toetsweek ofzo, want het was inderdaad erg rustig. Het leuke aan dit gebouw (en andere gebouwen op de Uithof) is dat het best een uitdaging is om met licht én perspectief te spelen. Ik heb ook de FEM gedaan, maar die is niet zo mooi. De FCJ is ook niet veel mee te doen. Maar de Minnaert staat nog wel op mn lijstje.
Dat gebouw met die kleurtjes, bedoel je daar dat nieuwbouw ding mee dat ze tegen de FCJ hebben aangeplakt? Ben wel erg benieuwd hoe het daar binnen uitziet. Vanuit mijn leslokalen kunnen we af en toe een blik naar binnen werpen, maar we zien er niet echt veel van. De bouw vordert wel al flink gelukkig (lijkt geen end aan te komen).

Als je zin hebt om eens samen gewapend met camera's de Uithof te bestormen, laat maar weten!

Groetjes
Lieke


All times are GMT. The time now is 07:25 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.