The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To mesutilgim: Dünyanın Kanunu (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=756662)

ahmetgedikli 06-13-2009 09:39 PM

To mesutilgim: Dünyanın Kanunu
 
İyi geceler Mesut Ağbi,
Öncelikle o candan sözlerin ve uyarıların için teşekkür ederim. Fakat bu dünya böyle galiba. Ben 7 çocuklu ailenin son ferdiyim. En son ben ayrıldım annemin babamın yanından... Sonra 7 çocuktan kimsenin ortada olmadığını düşündüm. Onca çocuktan kimse yoksa şimdiki çekirdek aile tipinde iş daha da zor.
O zaman geriye tek dilek kalıyor "Allah sağlık, huzur ve uzun ömür versin" demek.
Selamlar, saygılar.
Ahmet


All times are GMT. The time now is 07:11 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.