The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To jhm: Dichtbij het water (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=969968)

PaulVDV 02-04-2021 05:31 PM

To jhm: Dichtbij het water
 
Bedankt John,


Het Laotiaans bier is niet echt sterk.
Ik heb op die plaats enkele keren overdag een pintje gedronken en heb er wel voor gezorgd niet te veel te drinken.

De brug 's avonds oversteken vond ik iets gevaarlijker vermits Laotianen er ook met de bromfiets over rijden en de brug niet al te breed is.

Vele groeten,
Paul


All times are GMT. The time now is 08:32 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.