The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To PaulVDV: bedankt (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=971215)

BennyV 06-06-2021 02:49 PM

To PaulVDV: bedankt
 
Bedankt voor de achtergelaten kritiekjes, Paul. Fijn om lezen!
Ondertussen tellen we hier af tot we nog eens "echt" op reis kunnen gaan. In afwachting daarvan zal ook mijn activiteit hier nogal beperkt zijn, vrees ik.

Groetjes & hou je goed!
Benny


All times are GMT. The time now is 01:17 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.