The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To dewo: Merhaba Devrim (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=384990)

ALIRIZA 03-05-2007 09:46 AM

To dewo: Merhaba Devrim
 
İlk yorumunuzu bana yazmanıza çok sevindim. Ayrıca dünkü ev sahipliğiniz için de çok teşekkür ederim. İnşallah daha fazla biraraya gelip güzel sohbetlerimiz devam eder.
Selam ve sevgilerimle, sağlıcakla kal...
Ali Rıza


All times are GMT. The time now is 03:20 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.