The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To gebala: Uprowadzenie (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=276239)

mark88 08-10-2006 03:53 PM

To gebala: Uprowadzenie
 
To była taka jedna kosmitka i zrobiła mi chyba pranie mózgu bo moje zdjęcia ostatnio mi się nie podobają :)
Pozdrawiam.

gebala 08-11-2006 02:06 AM

Re: To gebala: Uprowadzenie
 
daj namiary pogadam z nia:)
co ma ci w glowie mieszac:)
to trzeba zrobic delikatnie i bez pospiechu

pzd serd


All times are GMT. The time now is 04:44 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.