The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To gebala: nie wiesz jak ciezko.. (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=279108)

jlynx 08-16-2006 04:49 PM

To gebala: nie wiesz jak ciezko..
 
Znalazła by¶ ich jeszcze kilka tysiecy z ostatnich czterech lat, ale kto to obrobi?
Dzięki Stef za Twoje portreciki, s± cudowne i takie naturalne.
Pozdrawiam serdecznie,
J.


All times are GMT. The time now is 03:18 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.