To Fis2: Fis2

  • Pozdrav.
    Komsija voli starine i napravio je mali muzej u prostoriji koja se nalazi u njegovom dvorostu.
    Komssija je dobar masjtor za pravljenje vina i rakije.
    Paja