Zdjêcia

Photographer's Note

Mısır sfenksi antik bir efsanevi yaratıktır. Gövdesi uzanan bir aslan ve kafası genellikle bir firavunun kafasının şeklini alır. Aslanlar güneş ile bağlantıları nedeniyle antik Mısırlılar tarafından kutsal hayvan sayılırlardı.
En büyük ve en ünlü olanı, Gize platosunda Nil Nehri'nin batı kıyısında bulunan Büyük Gize Sfenksi'dir. Gize Sfenksi doğuya bakar ve pençelerinin arasında bir tapınak yer alır. Aslan gövdeli, insan başlı bu Sfenksin uzunluğu 73 metre, yüksekliği 20metre yüzünün genişliği 5 metredir. Bir adıda 'Harmakis' olan Sfenks, doğan güneşi ve firavun için yeniden dirilişi temsil eder. Yüzünün doğuya dönük oluşu, Güneş Tanrısı RA'yı her sabah doğar doğmaz görmesi içindir. Yapıldığı zaman ön ayaklarının arasında kurban için bir sunak olduğu kalıntılarda yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkartılmıştır. Sfenksin yüzünün firavun Kefren'e ait olduğu sanılır ve yapılış tarihini Dördüncü Hanedanlık (M.Ö. 2723 - 2563) dönemine denk getirir. Fakat bazı alternatif teoriler sfenksin Eski Hanedanlık döneminden önce (hatta bir teoriye göre tarihöncesi) yapıldığını iddia eder. Diğer ünlü Mısır sfenksleri arasında Menfis'in kaymaktaşı sfenksi ve Karnak yakınlarında eskiden dokuz yüz adet olduğu sanılan koç kafalı sfenksler yer alır.
Antik Mısırlıların heykele ne ad verdikleri henüz bilinmiyor. Büyük Sfenks'e Arapça verilen isim, Ebu el-Hôl, "Dehşetin Babası" anlamına gelir.
ENGLISH :
The Egyptian sphinx is an ancient iconic mythical creature usually comprised of a recumbent lion – an animal with sacred solar associations – with a human head, usually that of a pharaoh.
Avenue of ram's-head sphinxes at Karnak in Luxor.
The largest and most famous is the Great Sphinx of Giza, sited on the Giza Plateau on the west bank of the Nile River, facing due east, with a small temple between its paws. The face of the Great Sphinx is believed to be the head of the pharaoh Khafra (often known by the Hellenized, transformed by the Greeks, version of his name, Chephren), which would date its construction to the Fourth Dynasty (2723 BCE – 2563 BCE). However, there are some alternative theories that re-date the Sphinx to pre-Old Kingdom – and, according to one hypothesis, to prehistoric – times. Other famous Egyptian sphinxes include the alabaster sphinx of Memphis, currently located within the open-air museum at that site; and the ram-headed sphinxes (in Greek criosphinxes), representing the god Amun, that line either side of the three-kilometer route linking the complexes of Luxor Temple and Karnak in Luxor (ancient Thebes), of which there were originally some nine hundred.
What names ancient Egyptians called the statues is unknown. The Arabic name of the Great Sphinx, Abu al-Hôl, translates as "Father of Terror". The Greek name "Sphinx" was applied to it in Antiquity though it has the head of a man, not a woman.

kabel oznaczy³ to zdjêcie jeko u¿yteczne

Photo Information
Viewed: 5046
Points: 2
Discussions
  • None
Additional Photos by BURAK CAKIROGLU (groz) (415)
View More Pictures
explore TREKEARTH