Zdjęcia

Photographer's Note

Today we will look again in Nový Jičín and this time not on the square, but on 28.října street, where we will find this house no. 57. Sources state that it was originally a butcher shop. It is a terraced one-storey house with an attic half-storey and a slightly bent facade opened by two arches. The Renaissance butcher shops date from 1614. The floor with the theater hall in the interior was raised around 1800.

Dnes zase nahlédneme do Nového Jičína a tentokrát už ne na náměstí, ale do ulice 28.října, kde najdeme tento dům čp.57. K tomu prameny uvádějí, že to byl původně masný krám. Je řadový jednopatrový dům půdním polopatrem a mírně zalomenou fasádou otevřenou dvěma oblouky loubí. Renesanční masné krámy pocházely z roku 1614 byly okolo roku 1800 zvýšeny patro s divadelním sálem v interieru.

Nobody oznaczył to zdjęcie jeko użyteczne

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1128] (2375)
  • Genre: Miejsca
  • Medium: Kolorowe
  • Date Taken: 2017-04-02
  • Na¶wietlenie: 1/416 sekund
  • Wersja zdjęcia: Oryginalna wersja
  • Date Submitted: 2021-11-28 13:15
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1128] (2375)
View More Pictures
explore TREKEARTH