Zdjęcia

Photographer's Note

W Gorajcu znajduje się jedna z najstarszych w Europie drewniana, kryta gontem, cerkiew obrządku greko-katolickiego p.w. Narodzenia NMP - otoczona wieńcem starych lip. Najstarszą część cerkwi datuje się na 1586 r. (inne źródła podają rok 1794). W 1816 r. zbudowano w niej nowe prezbiterium. W roku 1845 położono nową podmurówkę, a kopułę pokryto kawałkami blachy. W latach 1867-1968 ściany wypełniono polichromią figuralno - ornamentalną. W 1903 r. przebudowano ją i dodano kaplicę. Zachowała tradycyjny trójdzielny układ. Nakrywają ją trzy kopuły. Do dziś zachował się jej stary ołtarz, ikony i świecznik. Wewnątrz na szczególną uwagę zasługuje pierwotna ściana ikonostasowa z polichromią. Od 1949 r. używana jest przez kościół katolicki. W 1993 r. rozpoczęto trwający 8 lat remont kaplicy, prowadzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. W tym czasie msze św. w niedziele i święta były odprawiane w budynku dawnej szkoły. Podczas remontu odkryto w jej wnętrzu niezwykle cenne malowidła i poddano je konserwacji w 1997 r. Obok cerkwi stoi drewniana dzwonnica z 1863 r. Obecna dzwonnica została przeniesiona z Majdanu Sieniawskiego w 1994 r.

Źródło:
http://www.roztocze.info/strona-glowna/indeks-miejscowosci/157-gorajec.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Narodzenia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Marii_Panny_w_Gorajcu

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gorajec

mapek61 oznaczył to zdjęcie jeko użyteczne

Photo Information
Viewed: 1276
Points: 2
Discussions
  • None
Additional Photos by Michal Wajda (MWW) (46)
View More Pictures
explore TREKEARTH