Zdjêcia

Photographer's Note

xanthos dan baska bir panorama 9 dik fotograftan panorama maker pro5 ile olusturuldu.
buranin özellikleri ile ilgili bir yorum hazirlamaya çalisacagim.

büyük halini Görmek istiyorsan/iz tikla yeter

Xanthos

Xanthos was the capital city of the Lycian Federation and its greatest city for most of Lycian history. It was made famous to the Western world in the 19th century by its British discoverer Charles Fellows. It is very old - finds date back to the 8th century BC, but it is possible that the site may have existed during the Bronze Age or during the first centuries of the Iron Age
Xanthos and Letoon are often seen as a "double-site", since the two were closely linked and Letoon was administered by Xanthos. Letoon was the sacred cult center of Lycia, located less than 10 km to the south of Xanthos. Xanthos-Letoon is one of the most remarkable archaeological sites in Turkey. For this reason, it has been registered in the UNESCO World Heritage Sites list. Currently there is a French team excavating Xanthos and Letoon.

Location

Xanthos is not far from Patara and a trip to Letoon or Xanthos from Kalkan, Kaş or Fethiye could easily be combined with a trip to the beach and/or ruins there. It is located near the village of Kınık on a hillside in a beautiful natural site overlooking the Eşen river. From this elevation one receives a supreme view of the Xanthos Valley surrounded by the spectacular Taurus Mountains. It is easy to find by car, just off the main highway and well-marked. Xanthos' landscape is quite beautiful, especially in spring.

History

The history of Xanthos is quite a violent - the Xanthosians twice demonstrated the fierce independence of the Lycian people when they chose to commit mass suicide rather than submit to invading forces. The Xanthosian men set fire to their women, children, slaves and treasure upon the acropolis before making their final doomed attack upon the invading Persians. Xanthos was later repopulated but the same gruesome story repeated itself in 42 BC when Brutus attacked the city during the Roman civil wars in order to recruit troops and raise money. Brutus was shocked by the Lycians' suicide and offered his soldiers a reward for each Xanthosian saved. Only 150 citizens were rescued.

Xanthos (Kınık)


Antik Şehirler

Xanthos

"Pers ordusu, başında komutanları olduğu halde Xanthos Ovası'na indiği zaman, Xanthoslular bitmez tükenmez kuvvetlere karşı az sayı ile dövüştüler, yiğitlikte nam saldılar, ama yenildiler, kentlerine geri atıldılar, kadınları, çcukları, hazineleri ve köleleri kaleye doldurdular. Alttan, yandan ateşe verdiler. Öyle ki yangın kaleyi yerle bir etti. Bundan sonra birbirlerine korkunç yeminlerle bağlanarak düşmana saldırdılar ve Xanthos'ta oturanların tümü de savaşarak öldüler."

Heredot M.Ö. 545 yılında Lykialıların Pers komutanı Harpagos'a karşı savaşını böyle anlatmaktadır. Bu ateşten yalnızca o sırada başka yerlerde bulunan Xanthoslular kurtulabilmişler, daha sonra şehirlerine gelerek şehri yeni baştan kurmuşlardır.

Burada Xanthos'un M.Ö. V. yüzyılda varolduğunu anlıyoruz. M.Ö. 1200 yılında yapılan Troya Savaşı sırasında başlarında Xanthoslu Sarpedon olduğu halde Lykialılar Troya Savaşı'na katılmışlardır. Bu da bize gösteriyor ki Xanthos M.Ö. 1200 yıllarında da vardır. Fakat, görkemli ama talihsiz bu şehir M.Ö. 475 - 450 sırasında bu kez bir yangın felaketiyle karşılaşmış, baştan başa yanmıştır. Kazılarda bu tarihlere ait kalın bir kül tabakası ortaya çıkarılmıştır.

M.Ö. 429'da Melesandros isimli Atinalı bir komutan vergi toplamaya kalkınca tüm Lykialılar birleşerek yine ona karşı koyarlar. Bu savaşta Melesandros ölür ve Atina ile olan ilişkiler da sona erer. M.Ö. 333'de İskender'in eline geçen Xanthos, İskender'in ölümüyle M.Ö. 309'da Ptolemaiosların eline geçer. Daha sonra da Suriye Kralı III. Antiokhos'un eline geçen Xanthos'u bu dönemde büyük bir gelişme içinde görürüz.

M.Ö. II. yüzyılda Xanthos Lykia Birliği'nin başşehridir. Bir ara Rodos yönetimine verilen Xanthos, Rodosluların yönetimine karşı gelerek özgürlüğüne kavuşmuştur. Tarihi boyunca büyük istilâlar ve felaketler geçiren Xanthos'u Roma döneminde M.Ö. 42 yılında Brutus işgal eder. Lykia aakropolünü yerle bir ederek Xanthosluları kılıçtan geçirir. Xanthoslular Brutus'a teslim olmamak için yine topluca intihar ederler. Kucağında çocuğu ile bir kadının ateşe atladığını gören Brutus çok üzülür ve askerlerine, Xanthosluları kurtaranları ödüllendireceğini söylerse de çok geç kalır. Hemen bir yıl sonra ise Marcus Antoninus, Brutus'un açtığı yaraları sarmak için Xanthos'a elini uzatır ve şehri yeni baştan imar eder. Roma İmparotoru Vespasianus da bu şehre dostça davranmış olmalı ki adına bir tak dikilmiştir. M.S. II. yüzyılda Roma'nın yanında Lykialı zenginler de Xanthos'a yardım etmişlerdir. Örneğin Licinius Langos'un şehirde bir hamam yaptırdığını biliyoruz.

Bizans döneminde bir piskoposluk merkezi olan Xanthos, Arap akınları başlayınca terk edilmiştir. Xanthos'u ilk defa 1838 yılında Ch. Fellows keşfetmiş, bu kişi bütün rölyefleri ve büyük mimari parçaları sökerek, Patara'ya yanaşan harp gemisiyle Londra'ya taşımıştır. Bugün British Museum'un Lykia salonunda buradan götürülmüş olan birçok eser sergilenmektedir. 1950'den beri kazı Fransızlar tarafından yapılan Xanthos'u önce Dr. Pierre Demargne, sonra Prof. Dr. Henri Metzger kazmıştır.

Xanthos, Fethiye - Kaş yolu üzerinde, Fethiye'ye 55 km uzaklıktadır. Kınık Köyü'nün yakınında Eşen Çayı'nın ayırdığı Muğla - Antalya il sınırı üzerindedir. Kınık Köyü'nün hemen yanından Xanthos harabelerine çıkılır.Bu sayfanın hazırlanmasında İlhan AKŞİT'in "Işık Ülkesi LYKİA" kitabından yararlanılmıştır.

Cretense oznaczy³ to zdjêcie jeko u¿yteczne

Photo Information
Viewed: 3298
Points: 22
Discussions
  • None
Additional Photos by Ates Omer (umutlu101) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 774 W: 149 N: 746] (13629)
View More Pictures
explore TREKEARTH